Релігієзнавство

32,00 грн.

Посібник містить аналіз основ релігієзнавства – предмета, природи та функцій релігії, етапів її історичного розвитку від первісних вірувань до світових і новітніх релігій.

Розглянуті історичні аспекти зародження християнства, його початок на українських землях, хрещення Київської Русі та проблеми релігійного життя в сучасній Україні. Особлива увага приділена розкриттю сутності різних релігій­них конфесій, проаналізовані основні етапи еволюції поширених нині релігій.

Прибутько П. С. Релігієзнавство : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько. – 4-е вид., допов. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,   2013. –  160 с. – Бібліогр.: С. 156–157. – (Бібліотечка студента).

Посібник містить аналіз основ релігієзнавства – предмета, природи та функцій релігії, етапів її історичного розвитку від первісних вірувань до світових і новітніх релігій.

Розглянуті історичні аспекти зародження християнства, його початок на українських землях, хрещення Київської Русі та проблеми релігійного життя в сучасній Україні. Особлива увага приділена розкриттю сутності різних релігій­них конфесій, проаналізовані основні етапи еволюції поширених нині релігій.

Посібник буде корисний студентам і курсантам при підготовці до заліків  або іспитів з курсу “Релігієзнавство”, а також усім, хто цікавиться проблемами та перспективами релігії як форми духовної культури.

 ЗМІСТ

1. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання. 2. Категорії, методи та принципи релігіє­знавства. 3. Зародження та розвиток релігієзнавчих ідей. 4. Сучасні концепції та підходи до по­яснення релігійного феномена. 5. Проблема визначення сутності релігії. 6. Передумови виникнення релігії. 7. Структура релігії. 8. Функції релігії в суспільстві. 9. Класифікація релігій світу. 10. Ранні історичні форми вірувань. 11. Первісні вірування східних слов’ян. 12. Релігійні уявлення Стародавнього Сходу­. 13. Релігії Стародавніх Греції та Риму. 14. Зороастризм – етнічна релігія стародавніх народів Ірану. 15. Індуїзм. 16. Джайнізм і сикхізм. 17. Конфуціанство. 18. Синтоїзм. 19. Іудаїзм. 20. Буддизм – історично перша світова релігія.­  Основні положення її віровчення та культу. 21. Соціально-економічні умови виникнення­ христи­янства. 22. Особливості християнства. 23. Великий церковний розкол у християнстві. 24. Православ’я. 25. Початок християнства на землях Київської Русі та її хрещення. 26. Сучасний стан православ’я в Україні. 27. Католицизм. 28. Українська греко-католицька (уніатська)­ церква. 29. Лютеранство. 30. Кальвінізм. 31. Англіканська церква. 32. Церква євангельських християн-­баптистів (ЄХБ).   33. П’ятидесятництво. 34. Адвентизм. 35. Єговізм (Свідки Єгови). 36. Іслам: особливості віровчення та культу. 37. Основні течії в ісламі. 38. Іслам в Україні. 39. Нові релігії на конфесійній карті України. 40. Неохристиянські релігії. 41. Релігійні організації орієнталістського спрямування. 42. Синтетичні релігії. 43. Езотеричні релігії. 44. Відродження язицтва в Україні. 45. Проблеми релігійного життя в сучасній Україні. 46. Принципи та моделі державно-церковних відносин. 47. Законодавче закріплення свободи совісті в Україні. 48. Основний зміст Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації»

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин