Оцінка нерухомого й рухомого майна та об’єктів інтелектуальної власності: нормативно-правові акти та роз’яснення

12,00 грн.

Збірник зорієнтований на працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, правоохоронних органів, Фонду державного майна України, органів земельних ресурсів, спеціалі­с­тів сільськогосподарських підприємств, працівників землевпорядних підприємств та організацій, оцінювачів майна, зокрема землі, викладачів  і студентів профільних навчальних закладів та на широке коло громадян.

Документи друкуються в редакції Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України, Державного комітету України по земельних ресурсах, Державного агентства земельних ресурсів України,­ Державної податкової адміністрації України, а також електронного довідника із законодавства“Дінай-Гросбух”.

Оцінка нерухомого й рухомого майна та об’єктів інтелектуальної власності: нормативно-правові акти та роз’яснення / Упор. М. С. Головатюк та ін.; Під заг. ред. М. С. Го­ловатюка. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. 2008. – 464 с. – (Земельне законодавство України)

Збірник зорієнтований на працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, правоохоронних органів, Фонду державного майна України, органів земельних ресурсів, спеціалі­с­тів сільськогосподарських підприємств, працівників землевпорядних підприємств та організацій, оцінювачів майна, зокрема землі, викладачів  і студентів профільних навчальних закладів та на широке коло громадян.

Документи друкуються в редакції Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України, Державного комітету України по земельних ресурсах, Державного агентства земельних ресурсів України,­ Державної податкової адміністрації України, а також електронного довідника із законодавства“Дінай-Гросбух”.

ЗМІСТ

ЧАСТИНА I. Нормативно-правові акти / Конституція України (Витяг). Земельний кодекс України (Витяги). Цивільний кодекс України (Витяги). Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Закон України «Про іпотеку» (Витяги). Закон України «Про оцінку земель». Закон України «Про заставу» (Витяг). Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про оренду майна державних підприємств та організацій». Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Витяги). Закон України «Про господарські товариства». Методика оцінки об’єктів оренди. Методика оцінки майна. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав». Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна». Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів». Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності». Порядок роботи наглядової ради з питань оціночної діяльності. Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів». Порядок реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у державному реєстрі оцінювачів. Інструкція розрахунку прогнозної вартості об’єктів приватизації. Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності». Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності». Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності. Наказ Фонду державного майна України «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації». Порядок оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації. Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності та надання довідок з нього». Порядок ведення Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності та надання довідок з нього. Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів». Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів. Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок­ роботи Екзаменаційної комісії». Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії. Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності». Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності. Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного­ майна. Положення про аукціонну комісію. Положення про конкурсний відбір розробників документації із землеу­строю для підготовки до продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, у 2007 році. Порядок перегляду договорів оренди нерухомого державного майна. Порядок продажу у 2007 році земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації. Положення про порядок подання пропозицій щодо внесення змін до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах  »Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок». Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок /.

ЧАСТИНА ІІ. Листи-роз’яснення / Міністерство юстиції України. Фонд державного майна України. Державна податкова адміністрація України /.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин