Соціологія

32,00 грн.

Пропонований навчальний посібник допоможе студентам несоціологічних спеціаль­ностей при підготовці до іспиту із соціології. У ньому розглядаються основні теми курсу “Соціологія”, що викладається у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації.

Структура посібника побудована відповідно до вимог типової програми означеного курсу, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Автори структуро­вано, стисло, в конспективній формі подають виклад основних проблем соціології, знайомлять читача з історією та сучасним станом цієї науки, видатними персоналіями­, котрі зробили значний внесок у скарбницю світової соціології як науки.

Пшеничнюк О. В., Романовська О. В. Соціологія : посіб. для підготов. до іспитів / О. В. Пшеничнюк, О. В. Романовська. – 4-е вид. стереотип. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 172 с. – (Бібліотечка студента).

Пропонований навчальний посібник допоможе студентам несоціологічних спеціаль­ностей при підготовці до іспиту із соціології. У ньому розглядаються основні теми курсу “Соціологія”, що викладається у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації.

Структура посібника побудована відповідно до вимог типової програми означеного курсу, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Автори структуро­вано, стисло, в конспективній формі подають виклад основних проблем соціології, знайомлять читача з історією та сучасним станом цієї науки, видатними персоналіями­, котрі зробили значний внесок у скарбницю світової соціології як науки.

Книга також буде корисною викладачам і учням старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, а також усім, хто забажає ознайомитися з основами соціологічних знань.

 ЗМІСТ

Об’єкт і предмет соціології як науки. Закони та категорії соціології. Функції соціології. Методи соціології. Місце соціології   в системі суспільних наук. Історичні передумови виникнення соціології. Структура соціологічного знання. Основні етапи розвитку соціології. Огюст Конт як засновник соціології. Герберт Спенсер як фундатор еволюціонізму. Соціологічні погляди Карла Маркса. Еміль Дюркгейм – фундатор соціології як науки, як професії та як предмета викладання. Макс Вебер як учений-енциклопедист і його внесок у соціологію. Пітирим Сорокін як найвизначніший соціолог ХХ ст. Загальні особливості американської соціології початку ХХ ст. Сучасні соціологічні теорії. Основні соціологічні парадигми у соціології. Структурні парадигми в соціології. Інтерпретивні парадигми в соціології. Парадигмальні школи в соціології, їхня основна проблематика. Соціологічні погляди Михайла Драгоманова. Соціологічні погляди Михайла Грушевського. Соціологічна проблематика у творчості Богдана Кістяківського. Політична соціологія В’ячеслава Липинського. Микита Шаповал – видатний представник української соціології. Соціологічний аналіз суспільства як системи. Соціальні зміни. Типології сучасних суспільств світу. Базові компоненти соціального життя. Соціальний контроль як спосіб саморегуляції суспільства. Соціальні інститути суспільства. Соціальні групи: сутність і різновиди. Соціальна структура суспільства. Соціальна стратифікація суспільства. Соціальна мобільність і проблеми її вивчення. Основні стратифікаційні тенденції в сучасній Україні. Соціологічна концепція «середнього класу». Перспективи форму­вання середнього класу в Україні. Соціологія праці. Соціологія організацій та управління. Соціологія політики.  Соціологія освіти. Соціологія сім’ї. Соціологія молоді. Молодь як соціально-демографічна група. Соціологія особистості. Людина-індивід-індивідуальність-особистість. Поняття структури особистості. Соціальні статуси та соціальні ролі особистості. Соціалізація особистості як процес. Девіантна поведінка особистості. Поняття «соціальний тип особистості». Типології особистості. Соціологічні теорії особистості. Специфіка конкретних соціологічних досліджень. Види та типи конкретних соціологічних досліджень. Етапи конкретного соціологічного дослідження. Програма конкретного соціологічного дослідження. Теоретико-методологічний розділ програми конкретного соціологічного дослідження. Організаційно-методичний розділ програми конкретного соціо­логічного дослідження. Гіпотеза  в конкретному соціологічному дослідженні. Генеральна та вибіркова сукупності в конкретному соціологічному дослідженні. Різновиди вибірок. Опитування та його різновиди в соціології.  Інтерв’ю в соціології. Вимоги до побудови анкети в конкретному соціологічному до­слідженні. Спостереження у соціології. Аналіз документів у соціології. Експеримент  у соціології. Аналіз соціологічної інформації.

ЗАГАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ.

ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин