Правнича лінгвістика

30,00 грн.

У посібнику висвітлені теоретичні та методологічні засади нової міждисциплінарної галузі знань – правничої лінгвістики. Окреслені основні напрями практичного застосування цієї науки і навчальної дисципліни. Головні положення конкретизовано стосовно завдань професійної підготовки працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, передусім управлінського персоналу.

Для слухачів і студентів вищих навчальних закладів системи МВС та юридичних факультетів і вишів України, фахівців органів та підрозділів внутрішніх справ України, усіх, хто цікавиться питаннями правничої лінгвістики.

Правнича лінгвістика : навч. посіб. / Г. П. Проценко, Л. М. Шестопалова, О. Ф. Прохоренко [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Гусарова. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 312 с.

У посібнику висвітлені теоретичні та методологічні засади нової міждисциплінарної галузі знань – правничої лінгвістики. Окреслені основні напрями практичного застосування цієї науки і навчальної дисципліни. Головні положення конкретизовано стосовно завдань професійної підготовки працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, передусім управлінського персоналу.

Для слухачів і студентів вищих навчальних закладів системи МВС та юридичних факультетів і вишів України, фахівців органів та підрозділів внутрішніх справ України, усіх, хто цікавиться питаннями правничої лінгвістики.

 ЗМІСТ

 Розділ 1. Правнича лінгвістика як наука і навчальна дисципліна. 1.1. Статус правничої лінгвістики як науки та навчальної дисципліни. 1.2. Предмет і основні завдання правничої лінгвістики. 1.3. Короткий нарис розвитку правничої лінгвістики в Україні. 1.4. Місце правничої лінгвістики в системі наук. Розділ 2. Мовна ситуація і мовна політика. Мовне законодавство України. 2.1. Соціолінгвістика. 2.2. Поняття мовної ситуації. 2.3. Поняття мовної політики. 2.4. Правове регулювання мовної політики в Україні. Розділ 3. Мова права. Юридичний текст. 3.1. Мова права як окремий стильовий різновид української літературної мови. 3.2. Поняття юридичного тексту. 3.3. Класифікація юридичних текстів. Розділ 4. Мова закону. Лінгвістична експертиза законо­проектів. 4.1. Мова закону. 4.2. Розроблення та оформлення нормативно-правових актів (проектів). 4.3. Мовно-стилістичні вимоги до текстів нормативно-правових документів. 4.4. Лінгвістична експертиза законопроектів.Розділ 5. Мова і стиль документів. 5.1. Літературна мова. 5.2. Функціональний стиль. Офіційно-діловий стиль, його ознаки. 5.3. Мовна норма. 5.4. Граматичні особливості документів. 5.5. Особливості лексики документів. Розділ 6. Особливості мови юридичної науки. Мовні вимоги до наукових і кваліфікаційних робіт. 6.1. Мова юридичної науки. 6.2. Мовно-стилістичні особливості наукових юридичних текстів. 6.3. Мовні вимоги до наукових і кваліфікаційних робіт. Розділ 7. Юридична лексикографія. Використання словників у діяльності правника. 7.1. Лексикографія та класифікація словників. 7.2. Лексикографічний літопис на теренах України. 7.3. Використання словників, енциклопедій у науковій та практичній діяльності правника. Розділ 8. Юридична термінологія. Термінологічні проблеми законодавства. 8.1. Слово, термін і поняття. 8.2. Юридичний термін, його ознаки. 8.3. Класифікація юридичних термінів. 8.4. Термінологічні проблеми законодавства. Розділ 9. Юридична герменевтика. Юридико-лінгвістичне тлумачення нормативно-правових текстів. 9.1. Юридична герменевтика. 9.2. Основні правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів. Розділ 10. Дослідження текстів нормативно-правових актів (проектів). 10.1. Механізм (алгоритми) дослідження текстів нормативно- правових актів (проектів). 10.2. Висновки, пропозиції, зауваження та рекомендації. Розділ 11. Юридичний переклад. 11.1. Місце юридичного перекладу в системі загального перекладу. 11.2. Особливості юридичного перекладу. 11.3. Якість перекладу. 11.4. Способи перекладу юридичних текстів. 11.5. Legalese (юридична заум).Розділ 12. Юридична психолінгвістика. 12.1. Поняття юридичної психолінгвістики, її предмет. 12.2. Практика застосування юридичної психолінгвістики. 12.3. Прикладні аспекти психолінгвістики. 12.4. Мовленнєві маніпуляції. Розділ 13. Спеціалізовані лінгвістичні експертизи в юридич­ній практиці. 13.1. Правове врегулювання проведення експертиз, що потребують лінгвістичних знань. 13.2. Почеркознавча експертиза. 13.3. Авторознавча (судово-лінгвістична) експертиза. 13.4. Експертиза відеозвукозапису (фоноскопічна). 13.5. Лінгвістична експертиза в справах про захист честі, гідності та ділової репутації. Висновки. Рекомендована література.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин