Політологія

50,00 грн.

У посібнику аналізується власне політологія як наука, висвітлюються основні віхи її становлення та розвитку, розкривається зміст і напрямки сучасної політології, розглядаються ключові категорії політологічної науки.

Зорієнтований на студентів неполітологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний викладачам і вчителям, учням старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, а також усім, хто цікавиться основами політологічних знань.

Прибутько П. С. Політологія : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2017. – 184 с. – (Бібліотечка студента).

У посібнику аналізується власне політологія як наука, висвітлюються основні віхи її становлення та розвитку, розкривається зміст і напрямки сучасної політології, розглядаються ключові категорії політологічної науки.

Зорієнтований на студентів неполітологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний викладачам і вчителям, учням старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, а також усім, хто цікавиться основами політологічних знань.

 ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. Політологія як наука / 1. Предмет політології, її методи та функції. 2. Місце політології в системі політичних наук /.

РОЗДІЛ II. Основні віхи історії політичної думки / 3. Політична думка Стародавнього світу. 4. Політична думка Середньовіччя. 5. Політична думка епохи Відродження. 6. Політична думка Нового часу. 7. Сучасні політичні школи.  8. Політична думка Київської Русі. 9. Політична думка у Острозькій і Києво-Могилянській академіях. 10. Ідеї конституційно-державного устрою у творчості українських мислителів ХVIII ст. 11. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій України. 12. Політична думка України другої половини XIX ст. 13. Політична думка в Україні кінця ХIХ – початку ХХ століть. 14. Політична думка України першої половини ХХ ст. /.

РОЗДІЛ III. Суспільство і Влада / 15. Сутність політики, її структура та функції. 16. Людина як суб’єкт і об’єкт політики. 17. Політична соціалізація. 18. Етапи й типи політичної соціалізації. 19. Політична влада як соціальне явище суспільного життя. Ресурси політичної влади. 20. Легітимність влади та її основні типи. 21. Поняття політичної еліти, її структура та функції. 22. Групи тиску та їхня класифікація. 23. Засоби й методи тиску. Соціальні функції груп тиску. 24. Бюрократія в системі влади і поняття номенклатури. 25. Типологія політичного лідерства /.

РОЗДІЛ IV. Політична організація суспільства / 26. Політична система суспільства. 27. Політична організація суспільства і типи політичних режимів. 28. Політичні режими: поняття й типологія. 29. Тоталітарний політичний режим. 30. Авторитарний політичний режим. 31. Демократичний політичний режим. 32. Держава, її ознаки й теорії виникнення. 33. Причини виникнення держави. Основні функції держави. 34. Поняття демократичної, соціальної й правової держави. 35. Поняття й сутність громадянського суспільства. 36. Причини виникнення партій. Сутність партій і етапи їхнього розвитку. 37. Функції політичних партій та їхні типи. 38. Поняття й типи партійних систем. 39. Громадсько-політичні рухи.  40. Становлення багатопартійності в Україні. 41. Вибори і виборчі системи /.

РОЗДІЛ V. Політична культура та політична свідомість / 42. Поняття політичної культури суспільства та її структура.  43. Політична ідеологія та її функції. 44. Політична психологія: сутність і структура. 45. Політична міфологія. 46. Лібералізм як теорія й ідеологія. 47. Консерватизм і його ідеї. 48. Фашизм. 49. Націоналізм. 50. Політична доктрина соціалізму.  51. Анархізм як політична ідеологія. РОЗДІЛ VI.Політичні конфлікти та кризи в житті суспільства. 52. Поняття й типи “політичних конфліктів”. 53. Динаміка політичних конфліктів. 54. Способи та методи врегулювання політичних конфліктів.  55. Етнополітичний конфлікт. 56. Насилля як засіб політичної боротьби. 57. Тероризм як соціально-політичне явище. 58. Політичний тероризм як форма політичного насилля /.

РОЗДІЛ VII. Світовий політичний процесс / 59. Геополітика. 60. Світова політика та міжнародні відносини. 61. Роль міжнародних організацій у світовій політиці. 62. Поняття глобалістики. 63. Національні інтереси України. 64. Національна безпека України. 65. Антитероризм – складова національної безпеки України /.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин