Педагогіка вищої школи

32,00 грн.

У посібнику, у вигляді лекційного курсу, розглядаються актуальні напрями педагогіки вищої освіти, тенденції її розвитку, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, методи виховання гармоній­ної, креативної гуманної особистості, зокрема можна ознайомитися із сучасними тенденціями в навчанні.

У книзі викладені ключові положення, в яких розкриваються сучасні аспекти психології та педагогіки вищої школи.

Посібник зорієнтований на магістрів вищої школи, викладачів і на всіх тих, хто цікавиться тенденціями розвитку педагогіки вищої школи.

Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи : посіб. для магістрів / Л. В. Кнодель. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 136 с. – Бібліогр.: с. 130–134. – (Бібліотечка студента).

У посібнику, у вигляді лекційного курсу, розглядаються актуальні напрями педагогіки вищої освіти, тенденції її розвитку, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, методи виховання гармоній­ної, креативної гуманної особистості, зокрема можна ознайомитися із сучасними тенденціями в навчанні.

У книзі викладені ключові положення, в яких розкриваються сучасні аспекти психології та педагогіки вищої школи.

Посібник зорієнтований на магістрів вищої школи, викладачів і на всіх тих, хто цікавиться тенденціями розвитку педагогіки вищої школи.

ЗМІСТ

ТЕМА I. Сучасний розвиток системи вищої освіти / 1.1. Роль вищої освіти в сучасній цивілізації. 1.2. Європейський Союз і європейська інтеграція україни. 1.3. фундаменталізація, гуманізація та ­гумані­та­ризація освіти у вищій школі. 1.4. Синергетичний підхід і системний аналіз у сучас­ній­ освіті. Інтегративний тип пізнання. 1.5. Виховний компонент у професійній освіті. Інформація освітнього процесу /.

ТЕМА ІІ. Педагогіка як наука. Основи дидактики вищої школи­ / 2.1. Предмет педагогічної науки. Її основні категорії  та зв’язок з іншими науками. 2.2. Дидактика. Загальні зауваги. Базові поняття дидактики. 2.3. Сутність, структура та рушійні сили навчання. 2.4. Принципи навчання як основний орієнтир у викла­дацькій діяльності. Методи навчання /.

 ТЕМА ІІІ. Структура педагогічної діяльності / 3.1. Педагогічний акт як організаційно-­управлінська діяльність. 3.2. Самосвідомість педагога та структура ­педаго­гічної діяльності. 3.3. Педагогічні здібності й педагогічна майстерність викладача вищої школи. 3.4. Дидактика та педагогічна майстерність викладача вищої школи /.

ТЕМА ІV. Форми організації навчального процесу у вищій школі / 4.1. Лекція. Структура та оцінювання якості лекції. 4.2. Практичні та семінарські заняття у вищій школі. Критерії оцінювання семінарських занять. 4.3. Лабораторні заняття. 4.4. Самостійна робота студентів. 4.5. Основи педагогічного контролю у вищій школі. Функції та форми педагогічного контролю. Оцінка. 4.6. Тестування. Форми тестових завдань та методи­ оцінювання критеріїв якості тестів /.

ТЕМА V. Педагогічне проектування та педагогічні технології / 5.1. Етапи, форми та принципи педагогічного проекту­вання. 5.2. Класифікація технологій навчання у вищій школі. 5.3. Модульна побудова змісту дисципліни. Рейтинговий контроль та його види при модульному­ навчанні. 5.4. Інтенсифікація навчання та проблемне навчання у вищій школі. Умови успішності, способи та форми проблемного навчання. 5.5. Активне навчання. Методи активного навчання. Ді­ло­ва гра як форма активного навчання. Сутність, принципи ділової гри. 5.6. Евристичні технології навчання. Евристичні методи  та методика їх застосування. 5.7. Технологія розвивального навчання. 5.8. Інформаційні технології навчання. Технології дистанційної освіти /.

ТЕМА VI. Основи комунікативної культури педагога.­ Педагогічні комунікації / 6.1. Культура мови. Складники ораторського мистецтва. 6.2. Стилі педагогічного спілкування. 6.3. Суть і структура педагогічного спілкування /.

ТЕМА VII. Внесок педагога в процес навчання / 7.1. Ефективність навчання. 7.2. Учитель як професіонал, котрий мислить. 7.3. Переконання педагога та сфера навчання /.

ТЕМА VIII. Прагнення педагога підвищити успішність / 8.1. Теорія посередництва Роберта Фойєрштайна­.  8.2. Ключові ознаки посередництва /.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин