Основи психології та педагогіки

20,00 грн.

Посібник розкриває основні питання з психології та педагогіки, опанування яких дає можливість отримати знання про закономірності психічного розвитку людини, психологічні фактори й особливості поведінки, спілкування й діяльності особистості, способи виховання та навчання людини.

Книга зорієнтована на студентів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, учнів старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, викладачів,а також усіх, хто цікавиться основами психології та педагогіки.

Баранівський В. Ф. Основи психології та педагогіки: посіб. для підгот. до іспитів / В. Ф. Баранівський, Л. Ф. Терещенко. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2009. – 224 с. (Бібліотечка студента).

Посібник розкриває основні питання з психології та педагогіки, опанування яких дає можливість отримати знання про закономірності психічного розвитку людини, психологічні фактори й особливості поведінки, спілкування й діяльності особистості, способи виховання та навчання людини.

Книга зорієнтована на студентів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, учнів старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, викладачів,а також усіх, хто цікавиться основами психології та педагогіки.

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ

ТЕМА 1. Предмет, завдання та особливості сучасної психології / 1.1. Витоки психологічних знань. 1.2. Історичний розвиток психологічних знань.1.3. Предмет і завдання сучасної психологічної науки та практики. 1.4. Методи психології. /

ТЕМА 2. Природничі основи психіки / 2.1. Організм і психіка. 2.2. Будова, функціонування та властивості центральної нервової системи. 2.3. Мозок і психіка людини. 2.4. Свідомий та несвідомий рівні психіки. /

ТЕМА 3. Психічні форми пізнання дійсності /  3.1. Чуттєві форми пізнання (відчуття, сприймання, уявлення, увага). 3.2. Раціональні форми пізнання (пам’ять, мислен­ня, уява, мова). /

ТЕМА 4. Емоційні та вольові процеси, психічні стани й утворення /4.1. Емоції та почуття. 4.2. Воля. 4.3. Психічні стани. 4.4. Психічні утворення. /

ТЕМА 5. Індивідуально-психологічні особливості людини /  5.1. Темперамент. 5.2. Характер. 5.3. Здібності. 5.4. Спрямованість. /

ТЕМА 6. Психологія особистості / 6.1. Уявлення про особистість. 6.2.Теорії особистості. 6.3. Розвиток і формування особистості. /

ТЕМА 7. Особистість у діяльності та спілкуванні / 7.1. Психологічні особливості активності людини. 7.2. Психологічні основи діяльності людини.7.3. Міжособистісні відносини та спілкування. /

ТЕМА 8. Психологія групової динаміки / 8.1. Поняття групи, колективу в психології. 8.2. Взаємодія та комунікація в групі. 8.3. Методи вивчення міжособистісних стосунків. /

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

ТЕМА 1. Сфера педагогіки / 1.1. Предмет, головні категорії педагогіки. 1.2. Функції та завдання педагогіки. 1.3. Система методів науково-педагогічного дослідження. 1.4. Перспективи розвитку педагогіки. /

ТЕМА 2. Система освіти в Україні / 2.1. Сучасна система освіти в України. 2.2. Навчання і виховання як цілісний педагогічний процес у навчальних закладах. /

ТЕМА 3. Дидактика (теорія освіти і навчання) /  3.1. Історія становлення дидактики. 3.2. Особливості процесу навчання. /

ТЕМА 4. Виховання: сутність, зміст, організація / 4.1. Сутність процесу виховання. 4.2. Сучасні моделі виховання. 4.3. Технологія ефективної виховної діяльності.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин