Криміналістика в питаннях і відповідях

40,00 грн.

Категорія:

У посібнику, який системно поданий у формі питання-відповідь, консолідовано і компактно викладено навчальний матеріал із базової, профілюючої, нормативної дисципліни “Криміналістика”, котра вивчається у всіх юридичних навчальних закладах та на відповідних відділеннях, факультетах інститутів, академій, університетів.

Видання розраховане на студентів, слухачів і курсантів юридичних вишів, а також всіх, хто цікавиться таємницями сучасної криміналістики.

Біленчук П. Д. Криміналістика в питаннях і відповідях : посібник / П. Д. Біленчук. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 180 с. (Серія “Шпаргалка”).

У посібнику, який системно поданий у формі питання-відповідь, консолідовано і компактно викладено навчальний матеріал із базової, профілюючої, нормативної дисципліни “Криміналістика”, котра вивчається у всіх юридичних навчальних закладах та на відповідних відділеннях, факультетах інститутів, академій, університетів.

Видання розраховане на студентів, слухачів і курсантів юридичних вишів, а також всіх, хто цікавиться таємницями сучасної криміналістики.

 ЗМІСТ

Список скорочень. Передмова. Питання 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики. Питання 2. Система криміналістики.Питання 3. Закони розвитку науки криміналістики. Питання 4.Генеза криміналістичної думки: історія, теорія, практика. Питання5. Криміналістика в системі юридичних наук. Питання 6. Розвиток криміналістики в Україні у XX ст. Питання 7. Сучасний стан i перспективи розвитку криміналістики в Україні. Питання 8.Класифікація методів науки криміналістики. Питання 9. Поняття, наукові основи і види криміналістичної ідентифікації. Питання 10. Об’єкти криміналістичної ідентифікації. Питання 11. Наукові основи встановлення групової належності. Питання 12. Поняття встановлення “джерела походження”. Питання 13. Методика групофікації та ідентифікації. Питання 14. Поняття, завдання і джерела криміналістичної техніки. Питання 15. Галузі криміналістичної техніки. Питання 16. Засоби криміналістичної техніки. Питання 17. Методи криміналістичної техніки. Питання 18. Поняття і значення судової фотографії, кінематографії і відеозапису. Питання 19. Поняття судово-дослідної фотографії. Питання 20. Загальні положення криміналістичної трасології (слідознавство). Питання 21. Сліди рук. Питання 22. Сліди ніг. Питання 23. Сліди засобів вчинення злочину. Питання 24. Сліди зубів, нігтів та інших частин тіла людини. Питання 25. Поняття і предмет дослідження судової балістики (зброєзнавства). Питання 26. Поняття вогнепальної зброї та її класифікація. Питання 27. Сліди вогнепальної зброї та механізм їх утворення. Питання 28. Гладкоствольна зброя спеціального призначення. Питання 29.Поняття і види криміналістичних документів. Питання 30. Криміналістичне дослідження документів. Питання 31. Поняття і наукові основи почеркознавства. Питання 32. Загальні відомості про методи дослідження почерку. Питання 33. Криміналістична габітоскопія. Питання 34. Методи і засоби дослідження людини за ознаками зовнішності. Питання 35. Поняття криміналістичного обліку. Питання 35. Кримінальна реєстрація. Питання 36. Об’єкти криміналістичного обліку. Питання 37. Предмет, поняття, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики. Питання 38. Слідчі дії. Питання 39. Слідчі ситуації. Питання 40. Поняття і зміст організації розслідування. Питання 41. Планування розслідування. Питання 42. Тактичні прийоми. Питання 43. Тактичні комбінації. Питання 44. Тактичні операції. Питання 45. Поняття огляду місця події. Питання 46. Огляд – метод дослідження матеріальних джерел інформації. Питання 47. Поняття відтворення обстановки й обставин події. Питання 48. Підготовка і тактика проведення відтворення обстановки й обставин події. Питання 49. Поняття обшуку і вилучення як процесуальної слідчої діяльності. Питання 50. Підготовка і тактика проведення обшуку та вилучення (виїмка). Питання 50. Поняття, види і завдання допиту. Питання 51. Поняття, види і завдання пред’явлення для пізнання. Питання 52. Тактика пред’явлення для пізнання. Питання 53. Поняття судової експертології і судової експертизи. Значення і види. Питання 54. Сучасний стан і перспективи розвитку судової експертизи в україні. Питання 55. Підготовка і призначення судової експертизи. Питання 56. Поняття, сутність і джерела криміналістичної методики. Питання 57. Структура і загальні принципи криміналістичної методики. Питання 58. Поняття розкриття та розслідування злочинів за свіжими слідами. Питання 59. Основи методики розслідування злочинів за свіжими слідами. Питання 60. Криміналістична класифікація злочинів проти життя, здоров’я, волі і гідності особи. Питання 61. Криміналістична характеристика злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі й гідності особи. Питання 62. Типові слідчі ситуації і напрями розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі й гідності особи. Питання 63. Криміналістична класифікація злочинів у сфері економіки. Питання 64. Криміналістична характеристика злочинів у сфері економіки. Питання 65. Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів у сфері економіки. Питання 66. Загальна криміналістична характеристика злочинів, які вчинені з використан­ням досягнень сучасних інформаційних технологій. Питання 67. Криміналістична характеристика особи комп’ютерного злочинця. Питання 68. Типологія осіб, які скоюють комп’ютерні злочини. Питання 69. Організація і методика розслідування злочинів у галузі інформаційних технологій. Питання 70. Алгоритми вирішення слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування (склад та дії слідчо-оперативної групи на місці події). Питання 71. Алгоритм прийняття рішень при розслідуванні крадіжок державного майна (власності). Питання 72. Алгоритм прийняття рішень при розслідуванні зґвалтувань (статевих злочинів). Питання 73. Алгоритм прийняття рішень при розслідуванні розбійницьких нападів. Питання 74. Алгоритм прийняття рішень при розслідуванні грабежів. Питання 75. Алгоритм прийняття рішень при розслідуванні вбивств. Питання 76. Алгоритм прийняття рішень при виявленні трупів. Питання 77. Алгоритм прийняття рішень при розслідуванні транспортних подій. Питання 78. Алгоритм прийняття рішень при розслідуванні пожеж. Питання 79. Алгоритм вирішення слідчих ситуацій в ході розслідування викрадень автомототранспорту (склад та дії слідчо-оперативної групи на місці події). Питання 80. Алгоритм прийняття рішень при розслідуванні викрадень автомототранспорту. Питання 81. Алгоритм прийняття рішень при розслідуванні крадіжок індивідуального майна. Питання 82. Алгоритм прийняття рішень при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень. Алфавітний покажчик основних термінів з курсу “криміналістика” (із посиланнями на номери сторінок). Основні законодавчі нормативно-правові акти з курсу «криміналістика». Основна література для поглибленого вивчення навчального курсу «криміналістика».

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин