Криміналістичне документознавство

20,00 грн.

Подано історичні передумови виникнення документів, їх підробки та дослідження, охаратеризовано властивості сучасних документів, способи їх захисту від підроблення. Розглянуто ознаки почерку, писемного мовлення, захисні властивості бланків, печаток, штампів, пластикових карток і паперових грошей, текстів, виконаних з використанням “класичного” друку та засобів “малої поліграфії”, способи їх підробки, ознаки й методи,­ що використовуються для виявлення підробок, а також основи методик дослідження почерку та техніко-криміналістичного дослідження документів.

Криміналістичне документознавство : практ. посіб. / В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, Т. П. Бірюкова, К. М. Ковальов;  За заг. ред. В. В. Бірюкова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. – 332 с. – Бібліогр.: 323–330. – (Бібліотечка студента).

Подано історичні передумови виникнення документів, їх підробки та дослідження, охаратеризовано властивості сучасних документів, способи їх захисту від підроблення. Розглянуто ознаки почерку, писемного мовлення, захисні властивості бланків, печаток, штампів, пластикових карток і паперових грошей, текстів, виконаних з використанням “класичного” друку та засобів “малої поліграфії”, способи їх підробки, ознаки й методи,­ що використовуються для виявлення підробок, а також основи методик дослідження почерку та техніко-криміналістичного дослідження документів.

Зорієнтований на працівників практичних підрозділів, професорсько-викладацький склад, курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів, які вивчають кримі­налістику, може бути корисний широкому колу читачів.

 ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Загальні положення криміналістичного документознавства /

1.1. Методологічні основи, поняття, предмет, система та завдання­ криміналістичного документознавства.

1.2. Документи в кримінальних справах. Поняття та класифікація.

1.3. Огляд документів. Криміналістичні правила поводження­ з документами-речовими доказами.

1.4. Історичний огляд виникнення та розвитку письма, мови й писемності.

1.5. Історичні передумови виникнення та розвиток криміналі­стичного документознавства /.

 РОЗДІЛ 2. Криміналістичне дослідження рукописів /

2.1. Писемне мовлення. Поняття, характеристика, загальні та часткові ознаки.

2.2. Авторознавча експертиза. Питання, що вирішуються за її допомогою, та підготовка матеріалів для дослідження /.

 РОЗДІЛ 3. Криміналістичне дослідження рукописних текстів /

3.1. Почерк: поняття, формування навичок, властивості, ознаки­.

3.2. Загальні ознаки почерку, їх класифікація й ідентифікаційне значення.

3.3. Часткові ознаки почерку. Їх класифікація й ідентифікаційне значення.

3.4. Виконання рукописних текстів у незвичних умовах. Поняття, класифікація та ознаки.

3.5. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи.

3.6. Основи методики ідентифікаційної почеркознавчої ­експертизи /.

 РОЗДІЛ 4. Техніко-криміналістичне дослідження документів /

4.1. Загальні положення, поняття, завдання, система й об’єкти техніко-криміналістичного дослідження документів.

4.2. Методи, що використовуються при техніко-криміна­лістичних дослідженнях документів.

4.3. Техніко-криміналістичне дослідження бланків документів.

4.4. Техніко-криміналістичне дослідження документів зі зміненим первісним змістом і деякими складниками.

4.5. Техніко-криміналістичне дослідження печаток, штампів та їхніх відбитків.

4.6. Техніко-криміналістичне дослідження підписів.

4.7. Техніко-криміналістичне дослідження документів з метою відновлення змісту їхніх реквізитів і текстів.

4.8. Техніко-криміналістичне дослідження текстів, виконаних­ з використанням друкарських машинок, сучасних знако­друкувальних приладів і копіювальних апаратів.

4.9. Основні елементи захисту паперових грошей.

4.10. Ознаки підроблених грошей і поради щодо їх виявлення особам, які не мають спеціальної підготовки.

4.11. Пластикові платіжні засоби: класифікація, технологія ви­готовлення та захисні властивості.

4.12. Техніко-криміналістичне дослідження пластикових карток /.

 РОЗДІЛ 5. Сучасні способи друку та їхні ознаки /

5.1. Поліграфічний друк. Види й ознаки.

5.2. Сучасні способи друку, що використовуються в засобах «малої поліграфії», та їхні ознаки.

5.3. Одержання інформації про програмне забезпечення та друкувальний прилад під час попереднього дослідження документів, підготовлених з використанням комп’ютерної техніки­.

5.4. Особливості виявлення машинозчитуваних документів, програмного забезпечення й інших джерел криміналістично значущої інформації /.

 РОЗДІЛ 6. Узагальнення інформації, отриманої­ при виявленні й до­слідженні документів /

6.1. Оцінка висновку почеркознавчої й техніко-криміналістичної експертизи документів.

6.2. Документи – об’єкти обліково-реєстраційних систем /.

 КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ­ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин