Історія України: тестові завдання

12,00 грн.

Відповідно до завдань навчальної дисципліни “Історія України”, тестовий контроль сприятиме ефективному перевіренню та успішному опануванню курсу історії України. Він спрямований на поглиблення знань і розвинення вмінь й навичок щодо аналізу фактів та подій, кращого опанування понятійного фундаменту і хронології подій. Зокрема, зорієнтований так, щоби навчити вио­кремлювати основний матеріал та причиново-наслідкові зв’язки, доходити логічних висновків, опрацьовувати історичні документи.

У цьому виданні містяться основні тести з навчальної дисципліни «Історія України»,­ які охоплюють період з найдавніших часів до сьогодення. Тестові завдання складені за темами, наприкінці видання подаються правильні варіанти відповідей на них.

Історія України: тестові завдання : тести / О. А. Бороденко. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 128 с. – (Бібліотечка студента).

Відповідно до завдань навчальної дисципліни “Історія України”, тестовий контроль сприятиме ефективному перевіренню та успішному опануванню курсу історії України. Він спрямований на поглиблення знань і розвинення вмінь й навичок щодо аналізу фактів та подій, кращого опанування понятійного фундаменту і хронології подій. Зокрема, зорієнтований так, щоби навчити вио­кремлювати основний матеріал та причиново-наслідкові зв’язки, доходити логічних висновків, опрацьовувати історичні документи.

У цьому виданні містяться основні тести з навчальної дисципліни «Історія України»,­ які охоплюють період з найдавніших часів до сьогодення. Тестові завдання складені за темами, наприкінці видання подаються правильні варіанти відповідей на них.

Тестовий контроль викладено у доступній формі згідно з навчальною дисцип­ліною «Історія України», призначений для абітурієнтів, студентів різних спеціальностей вищих закладів освіти, викладачів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв та гімназій.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. Найдавніша історія України.

РОЗДІЛ ІІ. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь.

РОЗДІЛ ІІІ. Галицько-Волинська держава. Розділ ІV. Українські землі під владою Польщі та Литви (ХІV – перша половина  ХVІІ століть).

РОЗДІЛ V. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Утворення козацької держави.

РОЗДІЛ VІ. Соціально-економічний та політичний розвиток України­ в другій половині XVII–XVIII століть.

РОЗДІЛ VІІ. Українські землі під владою Російської та Австрій­ської імперій у першій половині ХІХ ст.

РОЗДІЛ VIII. Українські землі в другій половині XIX ст.

РОЗДІЛ ІХ. Україна на початку XX ст. (1900–1914 роки).

РОЗДІЛ Х. Україна в роки Першої світової війни.

РОЗДІЛ ХІ. Українське національно-державне відродження 1917–1920 років.

РОЗДІЛ ХІІ. Українська РСР у міжвоєнний­ період (1921–1939 роки).

РОЗДІЛ ХІІІ. Західноукраїнські землі в 1921–1939 роках.

РОЗДІЛ ХІV. Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 роки).

РОЗДІЛ ХV. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950 років.

РОЗДІЛ ХVІ. Україна в умовах десталінізації (1945–1964 роки).

РОЗДІЛ ХVІІ. Україна в період стабілізації радянської системи­ та загострення її соціально-економічної та політичної кризи (1965–1985 роки).

РОЗДІЛ ХVІІІ. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України.

РОЗДІЛ ХІХ. Україна в умовах незалежності.

ПРАВИЛЬНІ ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин