Етика

32,00 грн.

У посібнику проаналізовано розвиток світової та вітчизняної етичної думки в історичній ретроспективі, розглянуто найпоширеніші сучасні етичні концепції.Особливу увагу звернено на основний предмет етики як науки – мораль. Охарактеризовано основні категорії моральної свідомості та моральної діяльності. Матеріал подано коротко, що дає змогу використовувати його при під­готовці до заліків та іспитів.

Зорієнтований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Може бути корисний усім, хто цікавиться основами етичних знань.

Етика : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько, Л. М. Дубчак. – 2-е вид., стереотип. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 180 с. – Бібліогр.: С. 177–178. – (Бібліотечка студента).

У посібнику проаналізовано розвиток світової та вітчизняної етичної думки в історичній ретроспективі, розглянуто найпоширеніші сучасні етичні концепції.Особливу увагу звернено на основний предмет етики як науки – мораль. Охарактеризовано основні категорії моральної свідомості та моральної діяльності. Матеріал подано коротко, що дає змогу використовувати його при під­готовці до заліків та іспитів.

Зорієнтований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Може бути корисний усім, хто цікавиться основами етичних знань.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. Етика як наука / Предмет етики. Структура етики. Світоглядна орієнтація вчення про мораль. Основні принципи етичного аналізу. Типологія етичних учень. Основні принципи дослідження історії етичних учень /.

РОЗДІЛ ІІ. Історичний розвиток етичної думки / Особливості етичної думки стародавніх Греції та Риму. Морально-етичні традиції християнства. Етика епохи Відродження. Етична думка ХVІІ ст. Етичні ідеї французького Просвітництва.Моральна філософія І. Канта. Розвиток етичних ідей Г. Гегелем. Етичні ідеї представників утопічного соціалізму та вчення Л. Фоєрбаха. Позитивізм в етиці. Етика марксизму. Етична думка кінця ХХ — початку ХХІ століть /.

РОЗДІЛ ІІІ. Історичний розвиток вітчизняної етичної думки / Етична проблематика періоду існування Київської Русі. Етичні погляди Г. Сковороди. Етичні погляди Т. Шевченка. Етика І. Франка. Етика Лесі Українки. Українська етична думка у ХХ – початку ХХІ століть /.

РОЗДІЛ ІV. Мораль як соціальний феномен / Мораль як предмет теоретичного осмислення. Структура моралі. Мораль і звичай. Співвідношення моралі та права.Мораль первісного суспільства. Мораль рабовласницького суспільства. Мораль християнського Середньовіччя. Мораль епохи Відродження. Мораль Нового часу.Особливості моралі часів радянської влади. Етичні проблеми початку ХХІ ст. /

РОЗДІЛ V. Категорії моральної свідомості / Добро як найвища духовна цінність. Проблема морального зла. Обов’язок. Відповідальність. Справедливість. Сенс життя. Ставлення людини до смерті. Щастя як категорія моральної свідомості. Гідність як категорія моральної свідомості. Честь. Совість. Сором. Проблема моральної свободи. Моральний вчинок. Толерантність у системі моральних відносин. Моральне значення поваги та пошани. Моральне значення співчуття.Категорія милосердя в етиці. Поняття любові в етиці /.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин