Естетика

32,00 грн.

Посібник у лаконічній формі розкриває програмні теми з дисципліни «Естетика»­, що читається у вищих навчальних закладах. Розглянуто історію естетичної думки, зокрема й вітчизняної. Значну увагу приділено аналізу основних естетич­них категорій (естетичного, прекрасного, комічного і трагічного), що утворю­ють­ основу формування й розвитку естетичних потреб, естетичного смаку та естетичного ідеалу, визначають їхні характер і особливості. Окремий розділ присвячено проблемі художньої творчості.

Пристосований до самостійної роботи: засвоєння матеріалу можна перевірити за допомогою запитань, завдань і тестів після кожного розділу.

Зорієнтований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також­ учнів ліцеїв і гімназій.

Естетика : посіб. для підготов. до іспитів / Л. М. Дубчак, П. С. Прибутько. – 3-е вид. стереотип. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2014. – 124 с. – Бібліогр.: с. 122. –(Бібліотечка студента).

Посібник у лаконічній формі розкриває програмні теми з дисципліни «Естетика»­, що читається у вищих навчальних закладах. Розглянуто історію естетичної думки, зокрема й вітчизняної. Значну увагу приділено аналізу основних естетич­них категорій (естетичного, прекрасного, комічного і трагічного), що утворю­ють­ основу формування й розвитку естетичних потреб, естетичного смаку та естетичного ідеалу, визначають їхні характер і особливості. Окремий розділ присвячено проблемі художньої творчості.

Пристосований до самостійної роботи: засвоєння матеріалу можна перевірити за допомогою запитань, завдань і тестів після кожного розділу.

Зорієнтований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також­ учнів ліцеїв і гімназій.

ЗМІСТ

ТЕМА 1. Естетика як філософська наука / 1.1. Естетика та її предмет. 1.2. Зв’язок естетики з іншими науками.  1.3. Практичне значення естетичних знань /.

ТЕМА 2. Історія естетичної думки / 2.1. Антична естетика. 2.2. Елліністична естетика. 2.3. Середньовічна естетика.  2.4. Естетика епохи Відродження. 2.5. Естетика Класицизму та Просвітництва. 2.7. Александр-Готліб Баумгартен як засновник естетики. 2.8. Розвиток естетики в XVIII–XIX століттях. 2.9. Позитивістська естетика. 2.10. Марксистська естетика. 2.11. Сучасна естетика (ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 2.11.1. Інтуїтивістська естетика. 2.11.2. Психоаналітична естетика. 2.11.3. Екзистенціалістська естетика. 2.11.4. Феноменологічна естетика. 2.11.5. Структуралістська естетика. 2.11.6. Естетика на порозі ХХІ ст. /.

ТЕМА 3. Історія розвитку української ­естетичної думки / 3.1. Естетичні ідеї в Київській Русі. 3.2. Формування естетичних ідей на теренах України­ у ХІІІ–ХVІІІ століттях. 3.3. Естетична думка в Україні у ХІХ – на початку ХХ століть.   3.4. Розвиток української естетики в ХХ ст. /.

ТЕМА 4. Основні естетичні категорії / 4.1. Естетичне як універсальна категорія ­естетики. 4.2. Естетичний зміст категорії «прекрасне». 4.3. Естетичний зміст категорії «трагічне». 4.4. Естетичний зміст категорії «комічне». Види реалізації комічного /.

ТЕМА 5. Естетичний феномен мистецтва / 5.1. Предмет мистецтва. 5.2. Функції мистецтва. 5.3. Теорії походження мистецтва. 5.4. Художня культура суспільства. 5.5. Видова специфіка мистецтва /.

ТЕМА 6. Еволюція художніх стилів і напрямів у період Нового та Новітнього часів / 6.1. Бароко. 6.2. Класицизм. 6.3. Рококо. 6.4. Романтизм. 6.5. Реалізм. 6.6. Імпресіонізм. 6.7. Постімпресіоністична традиція. 6.7.1. Фовізм. 6.7.2. Кубізм. 6.7.3. Футуризм. 6.7.4. Сюрреалізм. 6.7.5. Експресіонізм. 6.7.6. Абстракціонізм. 6.7.7. Поп-арт /.

ТЕМА 7. Художня творчість як об’єкт естетичного аналізу.­ Проблема художньої творчості в естетиці /  7.1. Теорії творчості. 7.2. До визначення поняття «творчість».7.3. Структурні елементи творчості. 7.4. Види художньої творчості. 7.5. Поняття «художник». 7.6. Природа творчої особистості. 7.7. Рух від задатків до геніальності.7.8. Специфіка творчого процессу /.

Вам також можуть бути цікаві наступні товари

0
    0
    Кошик
    Ваш кошик ще пустий :(Повернутися в магазин