Логіка

20,00 грн.

Посібник у лаконічній формі розкриває програмні теми з дисципліни “Логіка”, що читається у вищих навчальних закладах І–IV рівнів акредитації.

Автори структуровано, стисло, в конспективній формі подають виклад логіки як науки, понять, суджень як форм мислення. Розглянуто також теорію аргументації, логіку запитань і відповідей.

Видання зорієнтоване на студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Опис

Баранівський В. Ф., Скворцова Т. Г. Логіка : посіб. для підготов. до іспитів / В. Ф. Баранівський, Т. Г. Скворцова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. 2013. – 104 с. – (Бібліотечка студента).

Посібник у лаконічній формі розкриває програмні теми з дисципліни “Логіка”, що читається у вищих навчальних закладах І–IV рівнів акредитації.

Автори структуровано, стисло, в конспективній формі подають виклад логіки як науки, понять, суджень як форм мислення. Розглянуто також теорію аргументації, логіку запитань і відповідей.

Видання зорієнтоване на студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. Логіка як наука / 1.1. Визначення логіки як науки. 1.2. Основні напрямки дослідження в сучасній логіці.  1.3. Поняття “культура мислення”. 1.4. Особливості абстрактного мислення. 1.5. Закони логіки. 1.6. Мислення та мова. 1.7. Істинність і формальна правильність міркування. 1.8. Логічна форма міркування. 1.9. Виникнення та розвиток логіки. 1.10. Теоретичне та практичне значення вивчення логіки. Рекомендована література до РОЗДІЛУ І /.

РОЗДІЛ II. Поняття / 2.1. Визначення поняття. Загальна характеристика поняття.2.2. Логічна структура поняття. 2.3. Логічна характеристика поняття. Види понять.2.4. Логічні відношення між поняттями. 2.5. Загальна характеристика логічних операцій над поняттями. 2.6. Логічні операції над обсягом поняття. 2.7. Визначення як операція над змістом поняття. Рекомендована література до РОЗДІЛУ ІІ /.

РОЗДІЛ III. Судження як форма мислення / 3.1. Загальна характеристика судження. 3.2. Судження та речення. 3.3. Структура судження. 3.4. Види суджень. 3.5. Розподіленість термінів у судженнях. 3.6. Логічні відношення між простими судженнями. 3.7. Логічні відношення між складними судженнями. 3.8. Модальні судження й модальні висловлювання. Рекомендована література до РОЗДІЛУ ІІІ /.

РОЗДІЛ IV. Загальна характеристика умовиводу / 4.1. Умовивід як форма мислення. 4.2. Дедуктивні умовиводи.  4.2.1. Безпосередні умовиводи. 4.2.2. Опосередковані дедуктивні умовиводи. 4.3. Недедуктивні умовиводи. Повна індукція. 4.4. Неповна індукція. 4.5. Аналогія. 4.6. Гіпотеза. Рекомендована література до РОЗДІЛУ ІV /.

РОЗДІЛ V. Основи теорії аргументації / 5.1. Поняття аргументації. 5.2. Дещо з історії теорії аргументації. 5.3. Абсолютне та порівняльне обґрунтування. 5.4. Види аргументації. 5.5. Приклади як аргументи. 5.6. Критерії вибору прикладу. 5.7. Ілюстрації як приклади. 5.8. Спростування та підтвердження. 5.9. Пряма та непряма критика тези. 5.10. Аргументація та суперечка. 5.11. Стратегія й тактика аргументації. 5.12. Основні правила аргументації. Рекомендована література до РОЗДІЛУ V /.

РОЗДІЛ VI. Логіка запитань і відповідей / 6.1. Визначення запитання та відповіді.6.2. Види запитань. 6.3. Відповіді   на запитання. Види відповідей. 6.4. Точність і визначеність відповідей. Рекомендована література до РОЗДІЛУ VІ /.

ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ДО ВСЬОГО КУРСУ.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Логіка”“
%d bloggers like this: